Individuálne štatistiky 2016/17

Jarná časť:

Hráč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
B. Čomor                          
O. Vajda                          
J. Petrila                          
K. Horváth                          
M. Oros                          
M. Hargaš                          
M. Horn                          
E. Hržič                          
P. Veidinger                          
M. Šogor                          
S. Srpoň                          
A. Žilinský                          
D. Kachút                          
O. Ševčík                          
S.Záhumenský                          
M. Sadloň                          
R. Vavríček                          
O. Lednár                          
M. Kaliský                          
A. Fraňo                          
L. Hasík                          
A. Krajčír                          
V. Fanev                          
D. Jamrich                          

Jesenná časť:

Hráč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
B. Čomor                          
O. Vajda                          
L. Vavro                          
J. Petrila                          
K. Horváth                          
M. Oros                          
B. Berec                          
M. Hargaš                          
M. Horn                          
E. Hržič                          
P. Veidinger                          
M. Šogor                          
S. Srpoň                          
A. Žilinský                          
D. Kachút                          
O. Ševčík                          
S.Záhumenský                          
M. Sadloň                          
R. Vavríček                          
O. Lednár                          
M. Kaliský                          
A. Fraňo                          
L. Hasík                          
D. Polák                          
F. Polák                          
V. Fanev