Ďakujeme, tréner!

Medzinárodný turnaj U11 v Piešťanoch bol - aspoň nateraz - poslednou oficiálnou akciou asistenta trénera Mateja Šándora pri mužstve.

Od trénerského poslania pri deťoch načas odchádza, aby sa mohol plnohodnotnejšie venovať svojej odbornej profesii. Matej Šándor bol pri tíme kontinuálne najdlhšie zo všetkých doterajších trénerov. Počas štyroch rokov naučil chlapcov a dievča základom futbalovej abecedy, zažil s nimi víťazstvo v prípravkárskej lige PMC (2013) a priviedol ich na prah mládežníckeho prvoligového futbalu.

V mene všetkých detí a rodičov ďakujeme na tomto mieste trénerovi Matejovi Šándorovi za jeho čas, trpezlivosť a obetavosť a želáme mu v profesionálnom i súkromnom živote len to najlepšie. A tréner, nezabudnite, že aj v novej sezóne ste na našich zápasoch vždy srdečne vítaný!