Dve percentá pre naše deti

Inštitút poukázania dvoch, resp. troch percent z dane z príjmu za rok 2017 FKM Karlova Ves je dôležitým zdrojom príjmov nášho futbalového klubu mládeže. Takto získané finančné prostriedky sú spolu s platenými členskými príspevkami veľmi dôležitým zdrojom dofinancovania činnosti klubu a pomáhajú pri postupnom kvalitatívnom posune klubu a v zlepšovaní podmienok pre naše deti. 

 

Na tejto webstránke si môžete pozrieť, ako sa podarilo vyzbierať príspevky v minulých rokoch. Vlani sa podarilo získať do rozpočtu klubu 7 862 eur, najviac v celej histórii nášho klubu.

 

Tlačivo pre zamestnancov potrebné k poukázaniu 2% resp. 3% si môžete vyzdvihnúť u asistenta trénera Adriána Lysáka, na sekretariáte klubu, alebo vytlačiť z prílohy tohto článku. Osoby SZČO poukazujú 2% priamo vo svojom daňovom priznaní.

 

Bližšie informácie k postupu a k potrebným údajom nájdete nižšie v priložených dokumentoch.

 

Postup pri poukázaní 2% dane z príjmu

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby