Jozef Čahoj po 15 rokoch odchádza z postu predsedu

Dňom 1. 12. 2014 sa funkcie predsedu FKM Karlova Ves vzdal jeho zakladateľ Jozef Čahoj. Dôvodom jeho rozhodnutia je skutočnosť, že manželku Danu Čahojovú v nedávnych komunálnych voľbách občania zvolili za starostku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Jozef Čahoj usúdil, že v tejto súvislosti by ďalšie pôsobenie v pozícii predsedu klubu mohlo vzbudzovať podozrenie z konfliktu záujmov a v konečnom dôsledku by to mohlo ubližovať klubu. Jozef Čahoj sa poďakoval  za podporu pri budovaní nášho klubu všetkým, s ktorými počas uplynulých 15 rokov spolupracoval. Výsledkom tejto spolupráce je súčasné postavenie FKM Karlova Ves Bratislava, ktorý je aktuálne na svojom športovom vrchole počas svojej 15-ročnej existencie. Novým predsedom FKM Karlova Ves Bratislava bol na zasadnutí výkonného výboru zvolený Peter Bulla.