Sponzoring

Vážení rodičia nášho futbalového klubu,

v poslednom čase sa na nás obrátili niektorí z Vás s otázkou ako je možné finančne pomôcť klubu. Zrejme už viete, že ani navýšenie členského príspevku nebude postačovať na vykrytie predpokladaného rozpočtu klubu na rok 2014. Nakoľko chceme, aby futbal bol športom pre všetkých, neustále zvyšovať členský príspevok nie je možné. Aj preto už dnes využívame viaczdrojové financovanie (2%, projekty a pod). Viacerí z Vás by chceli úplný komfort, za ktorý by zaplatili aj oveľa vyššiu sumu, ako je súčasný členský príspevok. Aj preto Vám dávame do pozornosti možnosť sponzorskej podpory klubu. Ak Vám Vaše možnosti umožnia poskytnúť klubu finančnú pomoc bude to pomoc neoceniteľná. Musím však znova zopakovať, že hlavným garantom našej činnosti je obec. Dostali sme od nej k dispozícii športový areál, v ktorom sme po prvý krát mohli v dôstojných podmienkach pracovať s našou mládežou a deťmi. Vďaka tomu, že sa na našej pôde stretlo mnoho nadšených a obetavých ľudí, klub začal pracovať nevídaným tempom. Naša práca prináša ovocie v podobe rešpektu, ktorý vzbudzuje naša práca s mládežou medzi renomovanými bratislavskými klubmi s mnohoročnou históriou a neporovnateľnými podmienkami. Svojou prácou robíme propagáciu predovšetkým dobré meno a imidž svojej mestskej časti. Napriek tomu disponujeme tiež zaujímavým reklamným priestorom, ktorý dokážeme poskytnúť na komunikáciu obchodného mena a značky našich partnerov.

Kto chce a môže pomôcť finančne nášmu futbalovému klubu, môže tak urobiť na 

číslo účtu: 0177675548/0900 (do poznámky prosím uveďte kategóriu, v ktorej hrá Vaše dieťa). 

Tieto finančné prostriedky budú evidované samostatne a môžu byť po dohode použité predovšetkým pre účely Vašej kategórie.

Vážení rodičia, starí rodičia, rodinní príslušníci, priatelia, ktorí chcete a viete akokoľvek klubu pomôcť zlepšiť finančnú situáciu, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc. Akékoľvek ďalšie konštruktívne podnety na zlepšenie práce a zvýšenie úrovne klubu prezentujte, prosím, Vaším trénerom alebo priamo vedeniu klubu. Ďakujeme Vám za dôveru.

S úctou

Peter Bulla, predseda FKM Karlova Ves