Dve percentá

Milí rodičia, priaznivci a sympatizanti klubu,

 

dovoľte mi, aby som Vás a Vašich známych  požiadal v mene klubu o  podporu vo forme poukázania  2%, resp. 3% zo zaplatenej dane za rok 2017 Futbalovému klubu mládeže Karlova Ves. Takto získané finančné prostriedky sú spolu s Vami platenými členskými príspevkami veľmi dôležitým zdrojom dofinancovania činnosti klubu a pomôžu nám spoločne v ďalšom kvalitatívnom posune klubu a v zlepšovaní podmienok pre Vaše deti.

 

Na tejto webstránke si môžete pozrieť, ako sa nám darilo vyzbierať príspevky v minulých rokoch. Vlani sa podarilo do rozpočtu klubu získať 7 862 eur, najviac v celej histórii nášho klubu!

 

Tlačivo pre zamestnancov potrebné k poukázaniu 2% resp. 3% si môžete vyzdvihnúť u svojho trénera, na sekretariáte klubu, alebo vytlačiť z prílohy tohto článku. Osoby SZČO poukazujú 2% priamo vo svojom daňovom priznaní.

 

Bližšie informácie k postupu a k potrebným údajom nájdete nižšie v priložených dokumentoch.

 

Peter Bulla

predseda
FKM Karlova Ves Bratislava

Karloveská 3, 83104 Bratislava, IČO: 318 031 64

 

  Postup pri poukázaní 2% dane z príjmu  

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby